Belastingen

Voor een duidelijk overzicht van uw gemeentebelastingen ontwikkelde Remmicom de toepassing Belastingen. Via de toepassing Belastingen kan je de noodzakelijke opvolging doen van de te innen belastingen en kan je goed inschatten welke opbrengst bepaalde belastingen kunnen genereren.

Met de toepassing Belastingen bereid je het kohier voor, maak je de aanslagbiljetten aan en verwerk je de ontvangsten: de hele stroom van gemeentebelastingen wordt beheerd door de toepassing. Aanslagbiljetten, aanmaningen en herinneringsbrieven worden makkelijk vanuit de toepassing aangemaakt. Voor de afdruk van de verschillende documenten kan uw bestuur, indien gewenst, ook beroep doen op Remmicom.

Interesse?

Interesse in de toepassing Belastingen? Contacteer ons ...