Kassa

KassaDe kassa module heeft tot doel om op een vlotte en gebruiksvriendelijke wijze alle ontvangsten te registreren die op de verschillende diensten worden uitgevoerd. Na de registratie zal er een ontvangstbewijs worden afgedrukt en bij het afsluiten van de kassa worden de ontvangsten automatisch verwerkt worden in de boekhouding.

Er is de mogelijkheid om een betaalterminal te linken en hierdoor is het mogelijk om het te betalen bedrag automatisch op de betaalterminal te laten komen (betaalterminals van CCV).

Kenmerken

Aan de hand van productcodes kunnen de ontvangsten op een snelle manier worden geregistreerd aan de balie.

Artikels en aanpassing van de prijzen van de producten worden centraal beheerd.

Via een link met het lokaal bevolkingsbestand van Remmicom kunnen de klantgegevens makkelijk worden opgehaald.

Ook de ontvangsten van facturen (aangemaakt in de toepassing Facturatie) of aanslagbiljetten (via de toepassing Belastingen) kunnen worden geregistreerd zonder dat er een bijkomende registratie in één van deze modules dient uitgevoerd te worden. Bijkomend kunnen zelfs vanuit de kassa facturen worden aangemaakt.

Voor bepaalde producten kan er ook een voorraad worden bijgehouden.

De betaling kunnen zowel cash als via Bancontact, Proton of Visa gebeuren.

Het bedrag dat eventueel moet worden teruggegeven bij cash- ontvangsten wordt automatische berekend en voorgesteld.

Bij de afsluiting van de kassa worden alle verrichtingen doorgeboekt naar de gemeenteboekhouding zonder manuele tussenkomst. Tevens wordt een controle uitgevoerd tussen het bedrag in de kassa en de geregistreerde verrichtingen.

Afdruk van de ontvangstbewijzen kan zowel op een gewone printer als op een ticketprinter.

De vergrendeling van de kassa is mogelijk via een sneltoets.

Voorraadmodule

De voorraadmodule laat toe om enerzijds voorraad te koppelen aan een kassa. Bij het registreren van een verkoop in de kassa van een artikel dat opgevolgd wordt via de voorraad, zal het voorraadniveau automatisch worden aangepast. Er kan tevens een minimumvoorraad worden ingesteld zodat de gebruiker verwittigd wordt wanneer dit minimumniveau wordt bereikt. De voorraad op een centrale lokatie kan eveneens wordt opgevolgd voor de producten die in de kassa werden gekoppeld. Transferts tussen verschillende lokaties kunnen op een eenvoudige manier worden uitgevoerd. Uiteraard zijn de nodige rapporten beschikbaar.

Interesse?

Interesse in de kassa module? Contacteer ons ...