What'sUp?@2020 - BBC en de toekomst

 

Tijdens de tweede editie van dit congres inspireert C-smart u in samenwerking met Remmicom en Cipal Schaurbroek rond trends en innovaties.
 
Remmicom nodigt u dan ook graag uit voor de sessie BBC2020 en de toekomst.
 
Alle lokale besturen zijn op 1/1/2020 van start gegaan met de BBC2020 regelgeving.
Voortaan wordt er een meerjarenplan gemaakt voor de verschillende budgettaire entiteiten binnen het lokaal bestuur. Ook de inkanteling van het OCMW is een feit.
Binnen de BBC suites (Foxtrot en Mercurius) worden heel wat centrale en decentrale gebruikers betrokken partij in de verschillende processen van de uitgaven- en ontvangstencyclus. Na een grondige vernieuwing van de opmaak van het meerjarenplan is dan ook het moment gekomen om het luik van de decentrale gebruikers een hedendaagse en gebruiksvriendelijke oplossing te bieden voor de besteladministratie alsook voor het consulteren van een aantal zaken zoals budgetten, gegevens van klanten en leveranciers, …
 
Verder ligt de focus in deze sessie op het debiteurenbeheer en moderne betaalfaciliteiten en krijgt u een goed beeld van de roadmap 2020 van zowel Foxtrot als Mercurius.
Als kers op de taart krijgt u ook een toelichting omtrent de rapporteringsmogelijkheden van de toolset CSanalytics.
 
Deze sessie gaat door op

  • woensdag 10 juni 2020 in Nazareth, van 9:30u tot 12:30u,
  • donderdag 11 juni 2020 in Geel van 9:30u tot 12:30u.

 
Het programma ziet er als volgt uit:

Welkom
Debiteurenbeheer en moderne betaalfaciliteiten
Een lokaal bestuur draagt een goede dienstverlening hoog in het vaandel. Tegelijkertijd is sneller en slimmer betaald worden ook essentieel voor een goed debiteurenbeheer. Bij het afhandelen van de financiële transacties verwachten onze burgers en bedrijven dat ze gebruik kunnen maken van moderne betaalmogelijkheden. Het betalen van aanslagbiljetten en facturen moet dan ook mogelijk zijn op gelijk welk moment van op gelijk welke locatie. Betalen via QR codes en via diverse betaalplatformen (POM, Doccle, Zoomit, Paypal, Ideal, Payconiq,…) is daarbij van groot belang.

Nieuwigheden BBC2020
Team beleid & financiën
De BBC2020 is uit de startblokken. Naar de toekomst toe wordt er werk gemaakt van de gezamenlijke vernieuwing. Een eerste stap met veel aandacht voor de decentrale gebruiker is een nieuwe webmodule voor bestellingen en voor het uitvoeren van diverse consultaties, die het mogelijk maakt om snel en éénvoudig bestelbonnen aan te maken aan de hand van een productencatalogus. Deze module is zowel met de Foxtrot BBC suite als de Mercurius BBC suite geïntegreerd.

Rapportering – een must!
Werner Engelen
Vanuit CSrapportaal kan men de wettelijke rapporten en schema’s produceren.
Maar hoe kan een lokaal bestuur eigen rapportage en dashboards uitwerken?
CSanalytics biedt een antwoord op deze courante vraag.

Roadmap Foxtrot en Mercurius BBC suite
Team beleid & financiën
Hoe ziet de roadmap voor 2020 eruit wat de verder ontwikkeling betreft van de twee BBC suites. Tijdens deze sessie krijgt u een duidelijk overzicht.

Lunch


We kijken er naar uit om u te verwelkomen op de sessie BBC2020 en de toekomst. Inschrijven kan via https://whatsup.vlaanderen
Het volledige programma van What’sUp?@2020 kan u daar ook bekijken.

10/03/2020