DABS: moderniseren is niet panikeren

Sinds de opstart van DABS zijn zo’n 200.000 nieuwe akten naar DABS (Databank Akten Burgerlijke Stand) opgeladen. Een sterke start. Toch blijft dit federaal platform voor akten een work in progress. Niet voor doorsnee akten, wel als er onverwachte situaties optreden waarop de software geen pasklaar antwoord heeft. Is er een oplossing voor elk probleem?

DABS verwerkt een normale geboorte- of overlijdensakte feilloos, maar gaat op de rem staan bij speciale gevallen of foutjes uit het verleden. Een typisch probleem is de afwijkende spelling van de achternaam in één familie, bijvoorbeeld vader Thyssen en zoon Thijssen. Vóór DABS konden in een papieren gegevensbank gemakkelijk correcties uitgevoerd worden, vandaag niet meer. 

Het zou betekenen dat voor alle betrokkenen akten, identiteitskaarten en rijbewijzen aangepast en aangemaakt moeten worden. Meestal is het mogelijk minder ingrijpende oplossingen te vinden, maar gemeentebesturen moeten wel bereid zijn om samen te werken. Vooral de samenwerking tussen gemeenten uit Vlaanderen en de andere gewesten is voor verbetering vatbaar. Toch is het noodzakelijk een kanttekening te maken: aan de basisregels van burgerlijke stand verandert er niets, alleen is het gebruik ervan in een moderner jasje gegoten. Alles hoeft niet in DABS te zitten. Staat iets in het rijksregister, dan is dat ook geldig.

Communicerende maar verschillende vaten

Soms is het mogelijk een probleem op te lossen door het in een breder perspectief te bekijken. DABS en het rijksregister zijn namelijk verschillende zaken. Twee voorbeelden:

  • Het rijksregister kan gebruikt worden om persoonsgegevens op te halen en een dossier op te starten, maar het betekent niet dat DABS die gegevens zal aanvaarden – bijvoorbeeld bij verschillende schrijfwijzen van een familienaam.
  • DABS is ook bedoeld om het rijksregister bij te werken op sommige momenten, bijvoorbeeld bij een huwelijk.

Burgerlijk wetboek en vreemdelingenzaken


Voor de dienst vreemdelingenzaken volstaat het dat iemand de dienst benadert en zegt dat hij of zij een naamsverandering ondergaan heeft. Op basis van het paspoort kan dat vlot in het rijksregister aangepast worden. Maar gaat dezelfde persoon een uur later bij de dienst burgerlijke stand de geboorte van een kind melden en zit hij of zij in DABS met de vorige naam, dan zal DABS de naamsverandering op basis van het paspoort niet aanvaarden. 

De persoon zal een origineel stuk, bijvoorbeeld een huwelijksakte waaruit blijkt dat hij of zij de achternaam mocht veranderen, moeten kunnen voorleggen. Lukt dat niet, dan moet de geboorteakte opgesteld worden met de oude naam, tot onvrede van de persoon.

Geen paniek


Het zijn maar enkele voorbeelden van problemen waar de helpdesk van Remmicom oplossingen voor zoekt. In dit opstartjaar van DABS is het normaal dat kinderziekten optreden. 

Panikeer daarom niet. Lukt het niet om een oplossing te vinden? Is het DABSsysteem niet bereikbaar, bijvoorbeeld door een update? Treedt er een technische fout op? 

Stel dan een proces-verbaal op waarin u noteert wat u in de akte wilt zetten. Hou dat proces-verbaal bij tot de mogelijkheid er is om dat technisch in DABS wel te doen. Het kan dus betekenen dat iemand enkele weken moet wachten.

Heeft onze helpdesk de oplossing?

  • Ja, in sommige gevallen. Als we erin slagen om één probleempje voor een gemeentedienst op te lossen, kunnen we ook andere gemeenten met een gelijkaardig probleem uit de nood helpen.
  • Onze helpdesk heeft goede contacten met zowel de helpdesk van DABS als Vlavabbs, de Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten Burgerlijke Stand. Door te overleggen komen we tot oplossingen.
  • Zodra DABS een oplossing voor een probleem vindt, passen we onze software aan. Afhankelijk van de omvang van de aanpassing, kan dat enkele dagen tot weken tijd vragen.

Reparatiewet in aantocht


Vandaag kan een ambtenaar alleen een gewone tikfout rechtzetten. Andere correcties zijn vrijwel niet mogelijk zonder naar de rechtbank te gaan. Daarom is er een reparatiewet in voorbereiding die ambtenaren meer ruimte zal geven om fouten te corrigeren.

Beschouw het DABS en het rijksregister als communicerende vaten, maar hou rekening met hun eigenheid.

05/11/2019