Digitale woonstcontrole bespaart bergen papier en zeeën van tijd

Bij elke adreswijziging die wordt doorgegeven, gaat de wijkinspecteur een controle doen: woont de persoon in kwestie inderdaad op het nieuwe adres? Dat is belangrijk om domiciliefraude tegen te gaan.

In de stad Lier zijn er jaarlijks zo’n 3.400 dossiers, en dat aantal stijgt nog. Dankzij onze software voor woonstcontrole verloopt de controle er vlotter. Merijn Van Hoof, teamcoördinator dienstverlening in Lier, vertelt over het hoe en waarom van de overschakeling.

Hoe verliep de procedure voor woonstcontrole vroeger?

Merijn Van Hoof: “De communicatie tussen de stadsdiensten en de politie gebeurde allemaal op papier. Meldde iemand een adreswijziging, dan maakten we een dossier aan. Vervolgens werd het afgedrukt en met de interne post naar de politie gestuurd. Daar werden die dossiers ingeschreven en daarna bezorgd aan de juiste wijkinspecteur, die op zijn beurt met een stapel papier onder de arm de straat op ging om de controle uit te voeren. Kwam hij terug op zijn bureau, dan stelde hij een verslag op. Heel de administratieve molen trok zich dan weer op gang tot het dossier bij de stadsdiensten geregistreerd en bewaard werd in een papieren klassement. Dat was toch niet meer van deze tijd!”

En toen hebt u de markt van softwareleveranciers benaderd?

Merijn Van Hoof: “We hebben de voorstellen vergeleken op prijs en kwaliteit. Remmicom was voor ons de beste keuze, ze hebben het hele proces voor ons gedigitaliseerd.”

Hoe verloopt het nu?

Merijn Van Hoof: “Dient iemand een aanvraag in, dan stellen we een digitaal dossier op. Dat komt automatisch bij de juiste inspecteur terecht, die zonder een stapel papier maar wel gewapend met smartphone of tablet ter plaatse aanbelt. Daar zet hij zijn bevindingen meteen in de applicatie die Remmicom gebouwd heeft waardoor de stad onmiddellijk over al de informatie beschikt en het dossier kan afronden. Dat bespaart een berg papier en zeeën
aan tijd.”

Hadden de wijkinspecteurs de nieuwe manier van werken meteen onder de knie?

Merijn Van Hoof: “Velen hadden weinig ervaring met smartphone of tablet. Daarom hebben we een opleiding gegeven. Een aantal stond eerst wat terughoudend tegenover de overschakeling, maar ze waren er toch meteen mee weg. Dat komt ook omdat de software duidelijk, overzichtelijk en makkelijk te hanteren is. Een bijkomend voordeel is dat de wijkinspecteurs foto’s kunnen maken die onmiddellijk in het juiste dossier terechtkomen.”

Digitale woonstcontrole al besteld door tien politiezones

Naast Politiezone Lier maken ook al politiezone Grens (Kalmthout, Wuustwezel, Essen) politiezone Dilbeek en politiezone Kapellen gebruik van de digitale woonstcontrole. De andere politiezones die reeds bestelden, starten stelselmatig op.

13/09/2018