Digitale Woonstcontrole breidt uit

Geef thuis voor Digitale Woonstcontrole

Wijkagenten van de lokale politie hebben de taak om bij elke aangifte van adreswijziging door de burger een woonstcontrole uit te voeren. Onlangs kwamen er woonstcontroles bij van burgers die naar het buitenland gaan wonen.

Door deze extra controles, de vraag naar diepgaande controles én het belang dat de federale regering hecht aan de strijd tegen domiciliefraude, moeten de wijkagenten efficiënter en sneller gegevens met de gemeentelijke dienst Burgerzaken kunnen uitwisselen.

Remmicom ontwikkelde daarom de webtoepassing Digitale Woonstcontrole. Deze mobiele toepassing voor de wijkagent is toegankelijk via pc, laptop, tablet en smartphone. Ze integreert perfect met het register van woonplaatsmutaties in Bevolking.NET, onze gemeentelijke bevolkingssoftware. Zowel de controle als de eventuele inschrijving van een burger op het nieuwe adres zal hierdoor sneller plaatsvinden.

Uitbreidingen: favorieten en digitale handtekeningen

Digitale Woonstcontrole krijgt dit jaar enkele uitbreidingen. Zo zullen agenten de volgorde van de dossiers digitaal kunnen verschuiven en favorieten beheren. Daarnaast zal de bewoner een handtekening kunnen zetten via het mobiele toestel.

Kalenderfunctie voor inplannen woonstcontroles

Nog dit jaar willen we een kalenderfunctie toevoegen waarmee wijkagenten de woonstcontroles zelf kunnen inplannen en bewoners op de hoogte van hun komst kunnen brengen.

Digitale Woonstcontrole is een uiterst gebruiksvriendelijke applicatie die ondertussen al in 10 politiezones gebruikt wordt.

Onder meer PZ Lier gebruikt Digitale Woonstcontrole nu. Merijn Van Hoof, teamcoördinator dienstverlening bij de stad Lier, vindt het een grote vooruitgang: “Het proces van adreswijziging verloopt een pak sneller. Zowel voor de klant, de stad als de politie. We besparen enorm veel tijd én papier.”

12/03/2019