Drie consultatiemodules in Omgeving.net

Sinds 1 januari 2018 werkt een honderdtal besturen met Omgeving. net. Ondertussen hebben we de software uitgebreid én de communicatie vergemakkelijkt in de vorm van drie webmodules:

Consultatie balie

In het kader van een openbaar onderzoek hebben burgers de mogelijkheid om dossiers in te komen kijken. Met de papieren dossiers was dit vroeger een administratieve rompslomp...Vandaag kunnen relevante dossiers via Omgeving.net automatisch in deze webmodule terechtkomen. Burgers kunnen dan op een pc aan de balie, een touchscreen of een ander mobiel apparaat de beschikbare documenten inkijken. Is de periode voor het openbaar onderzoek vestreken, verdwijnt het dossier ook weer automatisch uit deze module. Geen papieren rompslomp meer en een hele tijdbesparing voor uw medewerkers. Deze webmodule is standaard inbegrepen bij Omgeving.net.

Consultatie burger

Deze module geeft via de website van uw bestuur inzicht in de openbare onderzoeken en beslissingen.

Consultatie bestuur

Leden van het bestuur kunnen met een PC of ander mobiel toestel inloggen (beveiligde aanmelding) op de module Bestuur om de dossiers in te kijken.

Het bestuur bepaalt voor elke module welke gegevens en documenten ter beschikking worden gesteld.

23/08/2018