Drie nieuwe webmodules in Omgeving.net

Sinds 1 januari 2018 werkt een honderdtal besturen met Omgeving. net. Ondertussen hebben we de software uitgebreid én de communicatie vergemakkelijkt in de vorm van drie webmodules:

Consultatie balie

In het kader van een openbaar onderzoek kunnen burgers de plannen inkijken. Dossiers komen automatisch via Omgeving.net in deze webmodule terecht. Burgers kunnen dan op een pc aan de balie zien welke dossiers in openbaar onderzoek staan. Is het onderzoek achter de rug, dan verdwijnt het dossier automatisch uit deze module. Deze webmodule wordt gratis ter beschikking gesteld.

Consultatie burger

Het is mogelijk dossiers automatisch te publiceren op de website van de gemeente. Omdat plannen niet online gezet mogen worden onder meer vanwege auteursrecht, is deze informatie minder uitgebreid. Wel kunnen beslissingsdocumenten ook automatisch op de website gepubliceerd worden.

Consultatie bestuur

Bestuursleden kunnen het dossier inkijken via deze webmodule. Dankzij een beveiligd inlogsysteem (zoals bij Meeting.mobile) hebben ze online toegang van eender waar.

Op 27 en 29 maart vonden hierover vier webinars (online demo’s) plaats. Deze nieuwe vorm van opleiden verliep uiterst efficiënt. In de toekomst zal Remmicom van dit kanaal nog gebruikmaken om kort en krachtig te communiceren.

23/08/2018