Factureert uw gemeente al digitaal?

Leveranciers van de Vlaamse overheid moeten vanaf dit jaar verplicht digitaal factureren. In een later stadium wordt dit doorgetrokken naar lokale overheden. Wat kunt u nu al doen?

Heel eenvoudig: via de EDI-connector in M-Fact is het mogelijk om facturen digitaal te ontvangen en verwerken. Het gaat dan om facturen in de vorm van een xml-bestand met een bijgevoegde pdf. 

Ook van leveranciers aan overheden zal dat een aanpassing vragen. Remmicom heeft alvast zelf de nodige maatregelen genomen om voortaan aan overheden de facturen digitaal in het Peppol-formaat via het Mercuriusplatform te bezorgen.

05/07/2018