Hoe staat het met de samenwerking tussen Remmicom en Cipal Schaubroeck?

Zo’n half jaar geleden werd aangekondigd dat Remmicom en Cipal Schaubroeck gingen samenwerken voor de ontwikkeling van toepassingen in de domeinen financiën, burgerzaken en omgeving. Wat is de stand van zaken?

De aanpak is gebaseerd op specialisatie en centralisatie. In de praktijk betekent het dat toepassingen op het vlak van financiën bij Cipal Schaubroeck ontwikkeld worden, en toepassingen op het vlak van burgerzaken en omgeving bij Remmicom. 

Het voordeel van die aanpak is dat we sneller kunnen anticiperen op vragen vanuit de markt. Door samen te werken en elk eigen specialisaties uit te bouwen is het onze ambitie lokale besturen nog beter bij te staan bij hun digitale transformatie.

De samenwerking stelt ons bijvoorbeeld in staat de volledig vernieuwde applicatie ‘Vreemdelingen’ aan onze klanten voor te stellen.

De krachtenbundeling heeft geen impact op de dienstverlening naar klanten, want die blijft lopen via de vertrouwde contactpersonen. En natuurlijk blijven beide partners onafhankelijk; het gaat om een samenwerking.

05/11/2019