In ontwikkeling: module ‘Klachten, Toezicht en Handhaving’

Vroeger was een milieuvergunning 20 jaar geldig. Bij de omgevingsvergunning is dat anders, want die is permanent. Gemeenten zullen meer en gerichter moeten controleren, want klachten, toezicht en handhaving winnen aan belang. Daarom ontwikkelt Remmicom een module binnen Omgeving.net.

Met de nieuwe module ‘klachten, toezicht en handhaving’ zal het mogelijk zijn na een melding het volledige traject te centraliseren. Ontvangt uw gemeente een klacht, bijvoorbeeld over geurhinder, dan start u een onderzoek op, eventueel met een controle ter plaatse. Dat kan leiden tot een toezichtsdossier en in sommige gevallen tot een handhavingsdossier.

Alles direct te raadplegen

Alle gegevens die voortvloeien uit de klacht en daarmee in verband staan, zult u via de nieuwe module direct kunnen raadplegen. Daarnaast moet de module ook perfect bruikbaar zijn voor controles waarvoor uw gemeente zelf het initiatief neemt. Onze ontwikkelaars zijn volop aan de slag met de module. Hebt u interesse en wilt u dat ze zeker bepaalde functies bevat, neem dan contact op.

Omgeving.mobile

Aan de module komt ook een mobiel luik onder de naam Omgeving.mobile. Dat maakt het mogelijk met een tablet of smartphone ter plaatse te controleren, de eerste vaststellingen te doen, het dossier aan te vullen en ook foto’s direct aan het dossier toe te voegen.

06/09/2018