In orde met GDPR

Op 25 mei is de General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in voege getreden. Wat heeft Remmicom ondernomen om in orde te zijn? We kregen deskundige begeleiding van Ywein Van den Brande van het bureau Crealaw om alles in goede GDPR-banen te leiden. Een kort overzicht.

Intern

Alle arbeidscontracten met werknemers zijn overeenkomstig de GDPR en alle contacten met prospecten, klanten en leveranciers verlopen volgens de GDPR-wetgeving. Daarnaast hebben al onze medewerkers instructies gekregen over hoe ze moeten omgaan met persoonsgegevens van klanten.

Extern

Alle klanten van Remmicom hebben een verwerkingsovereenkomst getekend. Als verwerker van data geven we hen ondersteuning om GDPR-conform te werken, door enerzijds onze contracten in orde te brengen met de GDPR-wetgeving en anderzijds de details voor onze
dataregisters te bepalen (welk soort persoonsgegevens, met welk doel, voor welke bewaartermijn, wat bij datalekken, welke acties om te beveiligen). Krijgt u als Remmicom-klant een audit, dan kunt u op ons een beroep doen om die gegevens te verkrijgen.

16/07/2018