Meeting.burger: Goedgekeurd voor LBLOD

Zoals het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) voorschrijft, zijn lokale besturen verplicht bepaalde informatie openbaar te maken via de gemeentelijke website. Zo zullen bijvoorbeeld de agenda van de gemeenteraad, de besluitenlijst van het college, de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn ... online moeten gepubliceerd worden.

Om de vindbaarheid van deze documenten en het hergebruik van de erin vervatte informatie te verhogen zal alles in het door ABB opgestelde dataformaat LBLOD (Lokale Besluiten als Linked Open Data) gepubliceerd moeten worden.

De module Meeting.burger (een uitbreiding op Meeting.net) laat toe de vereiste informatie op een zeer eenvoudige manier op de gemeentelijke website te publiceren volgens deze opgelegde standaarden.

Om na te gaan dat een notuleringsoftware voldoet aan deze standaarden werd door ABB een onafhankelijke partij aangesteld (PwC Enterprise Advisory). We zijn dan ook fier te kunnen aankondigen dat Meeting.burger vandaag (19/02/2019) positief is geëvalueerd na een grondige doorlichting door PwC.

Hebt u Meeting.burger al gekocht en uw configuratie doorgegeven, dan hebt u de voorbije weken de configuratie al kunnen uittesten. 

Om echt live te gaan dienen we gezamenlijk al onze klanten door te geven aan ABB. Daarnaast is het essentieel dat wanneer u de publicatie naar Meeting.burger doet, deze van de eerste keer goed is. Meeting.net laat het wel toe om bijwerkingen te doen, maar als ABB de inhoud al is komen ophalen zal ze de bijwerking niet meer inlezen. Wanneer ABB de inhoud komt ophalen is onbekend. Dat kan per direct zijn of daar kan enige vertraging op zitten. 

Beschik je nog niet over de module Meeting.burger neem dan zeker contact op met Peter Dewever voor bijkomende informatie.

19/02/2019