Module “Afbetalingsplannen” voor OCMW’s is beschikbaar

Via de module ‘Afbetalingsplannen’ in Financiën.net kan het bestuur de verschillende lopende plannen opvolgen en beheren (plannen aanmaken, betalingen verwerken, aanmaningen opmaken …).

 

De module ‘Afbetalingsplannen’ wordt gekoppeld aan de terugvorderbare steunmaatregelen die vanuit het pakket ‘Sociaal dossier’ worden afgesproken met de cliënten. De vorderingen die in de boekhouding automatisch worden aangemaakt staan klaar om op te nemen in een afbetalingsplan. Vanuit de globale schuld worden er periodieke schijven aangemaakt, waarna het plan lopend wordt gezet. Betalingen die binnenkomen worden afgepunt t.o.v. het plan en de schijven worden automatisch bijgewerkt. Bij achterstallige betalingen kan het plan opgevolgd worden en/of aangemaand worden.
24/09/2018