Toezicht & Handhaving: infosessie op 19 november!

Vroeger was een milieuvergunning 20 jaar geldig. Bij de omgevingsvergunning is dat anders, want die is permanent. Besturen zullen meer en gerichter moeten controleren, want klachten, en toezicht en handhaving winnen aan belang. Daarom ontwikkelde Remmicom een nieuwe toepassing binnen de Omgeving.net suite.

Met Toezicht & Handhaving is het mogelijk om na een melding het volledige traject te centraliseren en digitaliseren. Ontvangt uw bestuur een klacht, bijvoorbeeld over geurhinder, dan start u een onderzoek op, eventueel met een controle ter plaatse. Dat kan leiden tot een toezichtsdossier en in sommige gevallen tot een handhavingsdossier.

Alle gegevens die voortvloeien uit de klacht en daarmee in verband staan, kunt u via de nieuwe toepassing direct raadplegen. Daarnaast is de toepassing ook perfect bruikbaar voor controles waarvoor uw gemeente zelf initiatief neemt.

Naast het administratieve deel zal ook een mobiel luik voorzien worden. Hiermee wordt het mogelijk om via een tablet of smartphone ter plaatse de eerste vaststellingen te doen, het dossier aan te vullen en foto's direct aan het dossier toe te voegen.

De module Toezicht & Handhaving bestaat uit drie delen: 

- Meldingen & Plaatsbezoek

- Handhaving

- Omgeving Mobile

 'Meldingen & Plaatsbezoek' is beschikbaar en wordt al gebruikt door verschillende pilootbesturen. Aan de optionele module 'Handhaving' wordt momenteel de laatste hand gelegd. In 2021 zal dan vervolgens 'Omgeving mobile' beschikbaar zijn.

Interesse? Op 19 november organiseren we een virtuele infosessie rond deze nieuwe module. Houd onze sociale media dus zeker in de gaten want verder informatie volgt nog.

24/03/2020