In ontwikkeling: Toezicht & Handhaving

Vroeger was een milieuvergunning 20 jaar geldig. Bij de omgevingsvergunning is dat anders, want die is permanent. Besturen zullen meer en gerichter moeten controleren, want klachten en toezicht en handhaving winnen aan belang. Daarom ontwikkelt Remmicom een nieuwe toepassing binnen de Omgeving.net suite.

Met Toezicht & Handhaving zal het mogelijk zijn om na een melding het volledige traject te centraliseren. Ontvangt uw bestuur een klacht, bijvoorbeeld over geurhinder, dan start u een onderzoek op, eventueel met een controle ter plaatse. Dat kan leiden tot een toezichtsdossier en in sommige gevallen tot een handhavingsdossier.

Alle gegevens die voortvloeien uit de klacht en daarmee in verband staan, zult u via de nieuwe toepassing direct kunnen raadplegen. Daarnaast zal de toepassing ook perfect bruikbaar zijn voor controles waarvoor uw gemeente zelf initiatief neemt.

Naast het administratieve deel zal ook een mobiel luik voorzien worden. Hiermee wordt het mogelijk om via een tablet of smartphone ter plaatse de eerste vaststellingen te doen, het dossier aan te vullen en foto's direct aan het dossier toe te voegen.

Toezicht & Handhaving zal in drie fasen opgeleverd worden waarvan 'Meldingen & Plaatsbezoek' de eerste zal zijn. Nog voor de zomer starten de eerste pilootbesturen met deze module.

Volgende modules volgen:

- Handhaving

- Omgeving Mobile

 

24/03/2020