Module ‘Klachten, toezicht en handhaving’ in Omgeving.net

De omgevingsvergunning draait op volle toeren. Zo’n honderd steden en gemeenten gebruiken de Omgevingtoepassing van Remmicom om omgevingsvergunningen af te handelen en direct te linken met het digitaal omgevingsloket van de Vlaamse overheid. Daar komt nu ook de module ‘Klachten, toezicht en handhaving’ bij. Waarom?

De omgevingsvergunning zorgt voor de integratie van de milieu- en de stedenbouwkundige aspecten tot 1 vergunning. Dit vraagt om een gecoördineerde aanpak bij het toezicht op de toepassing van de regels uit de omgevingsvergunning. En uiteraard bij het vervolgen van overtredingen. De handhaving van de vroegere milieu- en stedenbouwkundige vergunning wordt daarom optimaal op elkaar afgestemd. 

De handhaving wordt planmatig in een programma gegoten. Het handhavingsprogramma is een duidelijke en noodzakelijke checklist en vormt de leidraad voor elke controle, plaatsbezoek of vervolging op het gebied van ruimtelijke ordening en leefmilieu. 

Dankzij deze module kunt u alle fases van de follow-up registreren, overzien en opvolgen. Stel dat u een melding of klacht ontvangt over een bouwovertreding of milieuoverlast. Of dat u zelf als ambtenaar een abnormaliteit op het vlak van bouwkunde of milieu vaststelt op privé- of openbaar domein. 

Het mobiele luik van deze module helpt de ambtenaren bij het toezicht.

05/11/2019