Verkiezingen.NET voor federale verkiezingen 2019

Iedereen kiest voor Verkiezingen.NET

Remmicom zorgt er voor dat een kwart van de Vlamingen hun oproepingskaart per post ontvangen. Ook voor de federale verkiezingen in mei 2019 zal Remmicom weer 100 besturen in hun voorbereidingen ondersteunen.

De module ‘Verkiezingen.NET’ ontzorgt steden en gemeenten op verschillende niveaus: bestanden inlezen en verwerken (zowel rijksregister als lokale bestanden), de kieswijken indelen, stembureaus verdelen en zowel kiezerslijsten als oproepingskaarten aanmaken.

  • Daarnaast zullen Belgen in het buitenland aangeschreven worden. De dienst Buitenlandse zaken maakt de oproepingskaart en Remmicom zorgt ervoor dat deze personen ook effectief op de aanstippings- en kiezerslijst komen te staan.
  • Besturen kunnen ook aan Remmicom vragen om digitale stemmers te verdelen over verschillende tijdstippen.
  • Via een automatische link drukt Remmicom-partner Joos de kiezerslijsten en oproepingskaarten af.
  • Goed om te weten: er is maar één dag nodig om Verkiezingen.NET in gebruik te nemen.
02/04/2019