Grondgebiedzaken

Omgeving icoon

De vroegere stedenbouwkundige en milieuvergunningen zijn verenigd en vervangen door de omgevingsvergunning. Ook voor het verkavelen van gronden moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Om je in staat te stellen het volledige dossier van een omgevingsvergunning vlot digitaal te verwerken, is er de toepassing Omgeving.net.

Work