Secretariaat

Video call icoon

De focus van het domein Secretariaat ligt op de administratieve vereenvoudiging van dagelijkse taken. Niet alleen voor de medewerkers van het secretariaat, maar voor iedereen in je organisatie.

We leggen integraties met andere Remmicom-toepassingen en koppelingen met derde partijen (zoals 3P). Zo wordt wat vroeger tijdrovend was nu tijdwinst voor iedereen. Er blijft meer tijd over voor bestuurszaken.

Secretariaat