Secretariaat

Meeting.burger

Uw administratieve ruggengraat

Meeting.burger

Wat is het?

Meeting.burger is een online platform waarmee je de burger inzage geeft in openbare vergaderingen.
De applicatie is een uitbreiding op Meeting.net; vanuit die module kunnen notulen heel eenvoudig automatisch worden gepubliceerd.

Goedgekeurd door LBLOD

Het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) verplicht lokale besturen bepaalde informatie openbaar te maken via de gemeentelijke website. Zo zullen bijvoorbeeld de agenda van de gemeenteraad, de besluitenlijst van het college en de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn online gepubliceerd moeten worden.

Om de vindbaarheid van deze documenten en het hergebruik van de informatie te verhogen, moet alles in het door ABB opgestelde dataformaat LBLOD (Lokale Besluiten als Linked Open Data) gepubliceerd worden.

De module Meeting.burger (een uitbreiding op Meeting.net) maakt het mogelijk de vereiste informatie eenvoudig volgens deze opgelegde standaarden op de gemeentelijke website te publiceren.

Publiceren verordeningen en reglementen

Verordeningen, belasting- en retributiereglementen van de gemeenten moeten integraal bekendgemaakt worden op de gemeentelijke website.

In het kader van het LBLOD-project horen deze publicaties technisch correct te gebeuren. Een pdf-document op de website zetten is dus niet voldoende.

Via de module Meeting.burger is het mogelijk om specifieke agendapunten voor deze onderwerpen eenvoudig in lijstformaat te publiceren op het afgesproken formaat.

Interesse? Neem dan zeker contact met ons op!

Onze oplossingen voor secretariaat

Meeting.mobile

Wat is het? Deze handige uitbreiding op Meeting.net stelt deelnemers aan vergaderingen in staat om alle info digitaal te raadplegen….

Meeting.net

Wat is het? Met Meeting.net kan je om het even welke vergadering binnen je bestuur eenvoudig beheren dankzij een gebruiksvriendelijke…