Mogelijkheid tot melding in het kader van KB van 22/01/2023

Via deze pagina kan u ons anoniem contacteren in het kader van de omzetting Europese klokkenluidersrichtijn van 23/10/2019 naar Belgische wetgeving:  Wet van 28 november 2022 betreffende “de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector”  KB van 22/01/2023.

Melders kunnen worden gestraft (op basis van laster) wanneer wordt vastgesteld dat zij opzettelijk valse informatie hebben gemeld of openbaar hebben gemaakt.

Personen die schade lijden als gevolg van dergelijke meldingen of openbaarmakingen hebben recht op schadevergoedingsmaatregelen overeenkomstig de contractuele of buiten-contractuele aansprakelijkheid.

  • download hier onze procedure en contactpersoon.