Meeting

Koppeling met de boekhoudsoftware Mercurius vanuit Begraafplaatsen.net en Omgeving.net

Aan concessies en omgevingsvergunningen zijn kosten verbonden die de burgers moeten betalen als ze een aanvraag doen. Gemeenten moeten hen dan een factuur sturen. Ingewikkeld? Voortaan niet meer!

Dankzij de koppeling vanuit Begraafplaatsen.net en Omgeving.net met het financiële pakket Mercurius worden facturen voortaan digitaal aangemaakt en verstuurd. Komt er een betaling binnen, dan wordt vanuit Mercurius automatisch teruggekoppeld naar Begraafplaatsen.net of Omgeving.net. Dat spaart heel wat (over)tikwerk uit: waar is de tijd dat alles nog geëxporteerd werd naar een Excel-bestand.

In Begraafplaatsen.net kunnen verschillende soorten kosten aangemaakt worden, van aanvraag tot en met ontgraving. Niet onbelangrijk: de adresgegevens zijn altijd actueel, er zijn zo goed als geen administratieve fouten meer. Dat is het gevolg van de extra controle die Begraafplaatsen.net in het rijksregister uitvoert om eventuele verhuizing en overlijden van contactpersonen te checken.

Ook de koppeling met het boekhoudpakket Foxtrot wordt uitgewerkt.

Gerelateerde nieuwsberichten