Burgerzaken

Begraafplaatsen

Eén met de burger

Begraafplaatsen

Wat is het?

Begraafplaatsen.net is dé toepassing om de complexe en gevoelige materie van het beheer van je begraafplaatsen in goede banen te leiden.

Beheren van concessies en verschillende concessietypes, verlengingen, ontgravingen en ontruimingen, het kan allemaal. Helder en intuïtief. Helemaal Remmicom.

Vertrouwde look and feel

De look and feel van de toepassing is gebaseerd op de vertrouwde Windows Office-omgeving: het lint bovenaan in de toepassing is dynamisch en reageert afhankelijk van de taken die de gebruiker op dat moment uitvoert. De dossierinhoud is duidelijk ingedeeld en via een handige navigatiestructuur wordt de informatie van het dossier overzichtelijk weergegeven. Hierdoor hoeven gebruikers niet eindeloos te zoeken naar waar zich specifieke informatie bevindt, maar krijgen zij een overzicht van het dossier in één oogopslag.

Concessies beheren

Je beheert de verschillende concessietypes, met duur en prijs van de overeenkomst en houdt diverse gegevens bij: het type concessie en de begraafwijze, de gegevens van de overledene(n), de koppeling met de locatie op de begraafplaats en het beheer van de vrije plaatsen.

Ook de verlengingen van concessies, ontgravingen of ontruimingen kan je met de toepassing Begraafplaatsen.net eenvoudig opvolgen.

Om het dossier te vervolledigen kan je ook foto’s, collegebeslissingen en dergelijke eenvoudig toevoegen. Zo vind je alle informatie van een dossier op één centrale plaats terug.

Agenda en planningtool

De toepassing berekent vervaldata en via de handige agenda krijg je een overzicht van nodige acties.

Dankzij de planningtool kan je samen met de begrafenisondernemer en je medewerkers makkelijk online activiteiten inplannen, rekening houdend met beschikbaarheid van mensen, type begraving en nog veel meer.

Koppelingen

Alle relevante koppelingen zijn voorzien om het werk zo makkelijk mogelijk te maken: GIS-integratie, een koppeling met de burgerlijke stand, het lokale bevolkingsbestand en de VKBO. Zelfs een koppeling met onze notuleringssoftware maakt het eenvoudig om concessieaanvragen op de agenda van het schepencollege te agenderen.

Interesse? Neem dan zeker contact met ons op!

Download de productfiche van Begraafplaatsen.net

Onze oplossingen voor burgerzaken

Bevolking

Wat is het? Bevolking.net is de overkoepelende toepassing voor het beheer van uw lokale bevolkingsgegevens en automatiseert de verschillende taken…