Burgerzaken

Bevolking

Eén met de burger

Bevolking

Wat is het?

Bevolking.net is de overkoepelende toepassing voor het beheer van uw lokale bevolkingsgegevens en automatiseert de verschillende taken van de dienst Bevolking: adresmutaties, rijbewijzen, reispassen, identiteitskaarten, vreemdelingen, verkiezingen …

Centraal in de toepassing staat de koppeling met het Rijksregister. Via webservices worden de gegevens uit het Rijksregister direct bijgewerkt. Zo is je lokaal bevolkingsbestand steeds up-to-date. De toepassing Bevolking.net is ook door het Rijksregister erkend en gecertifieerd voor de transacties die ze uitvoert.

Beheer van registers

Naast het lokaal bevolkingsbestand worden de verschillende registers onderhouden binnen Bevolking.net:

 • Interne mutaties
 • Aankomers
 • Vertrekkers
 • Vertrekkers naar het buitenland
 • Reispaspoorten
 • Verplichte inentingen
 • Verplichte inentingen
 • Geboorten
 • Elektronische identiteitskaarten vreemdelingen
 • Kinder-reispasjes
 • Elektronische identiteitskaarten
 • Elektronische identiteitskaarten kids

Vertrouwde look-and-feel

De look-and-feel van de toepassing is gebaseerd op de vertrouwde Windows Office-omgeving: het lint bovenaan in de toepassing is dynamisch en reageert afhankelijk van de taken die de gebruiker op dat moment uitvoert. De dossierinhoud is duidelijk ingedeeld en via een handige navigatiestructuur wordt de informatie van het dossier overzichtelijk weergegeven. Hierdoor hoeven gebruikers niet eindeloos te zoeken waar specifieke informatie zich bevindt, maar krijgen zij in één oogopslag een overzicht van het dossier.

Lijsten en documenten

Via de Lijsten-module kunnen duidelijke overzichtslijsten worden opgemaakt volgens verschillende parameters en combinaties. Zo kan je naarmate de behoefte de verschillende bevolkingslijsten opvragen en consulteren. Bevolking.net genereert de verschillende documenten, attesten of uittreksels die je direct kan afleveren aan de burger aan het loket.

Koppeling E-loket

Via de koppeling met het E-loket kan de burger verschillende documenten of attesten online aanvragen.

Koppeling met de Focus Wocodo app

De Federale Politie werkt met de eigen Focus-app. Via de app kan de politie informatie uit allerlei bronnen raadplegen. Een onderdeel ervan is Wocodo (Woonst-controle-domicile).

Een dossier voor woonstcontrole wordt opgestart bij de dienst Bevolking. Door de koppeling die Remmicom met de Wocodo-app heeft ontwikkeld, is het vervolgens mogelijk dit dossier digitaal door te sturen naar de wijkagent. Hij of zij controleert het adres, stelt vast welke personen er aanwezig zijn, beantwoordt eventuele bijkomende vragen enzovoort. Dit alles gebeurt in de Wocodo-app.

Zodra de wijkagent zijn of haar controlegegevens mobiel bevestigt, zijn ze beschikbaar in de bevolkingsapplicatie. Met andere woorden: voor de dienst Bevolking kunnen woonstcontroles efficiënter verlopen dankzij de koppeling met de Wocodo-app.

Interesse? Neem dan zeker contact met ons op!

Download de productfiche van Bevolking.net

Onze oplossingen voor burgerzaken

Begraafplaatsen

Wat is het? Begraafplaatsen.net is dé toepassing om de complexe en gevoelige materie van het beheer van je begraafplaatsen in…