Burgerzaken

Verkiezingen

Eén met de burger

Verkiezingen

Wat is het?

In een verkiezingsjaar is het extra druk voor je dienst Bevolking. Naast de vele andere dagelijkse taken, moet je de nodige voorbereidingen treffen om de federale of Europese gemeenteraadsverkiezingen in goede banen te leiden. Onze module Verkiezingen helpt je medewerkers om op een gebruiksvriendelijke manier de kieswijken en stembureaus te beheren en de bijzitters te selecteren. Kiezers kunnen nog worden toegevoegd of geschrapt.

Lijsten en documenten

Via eenvoudig te genereren lijsten krijg je een overzicht van het aantal kiezers per stembureau of per kieswijk, de Europese kiezers en zelfs de kiezers met een gewijzigde situatie. Je kan de lijsten printen of exporteren naar Word, Excel of pdf.
En je kan op ons rekenen voor het afdrukken van de oproepingskaarten, aanstiplijsten en kiezerslijsten. Indien nodig kunnen uw medewerkers zelf duplicaten afdrukken van de oproepingskaarten.

Interesse? Neem dan zeker contact met ons op!

Download de productfiche van verkiezingen.net

Onze oplossingen voor burgerzaken

Vreemdelingen

Wat is het? Economische en politieke omstandigheden, gezinssituaties en demografische of ecologische ontwikkelingen leiden ertoe dat een groot aantal mensen…

Begraafplaatsen

Wat is het? Begraafplaatsen.net is dé toepassing om de complexe en gevoelige materie van het beheer van je begraafplaatsen in…