Banner

Een wereld van software en diensten voor de wereld van lokale overheden.

Burgerzaken

Persoon icoon

Binnen het domein Burgerzaken biedt Remmicom softwareoplossingen aan die het lokale bestuur ondersteunen bij het beheer van alle aspecten van de levensloop van een burger. Dankzij sterke integraties tussen de onderlinge toepassingen en met koppelingen naar externe systemen krijg je een volledige ondersteuning voor je dienst Burgerzaken.

Burgerzaken

Grondgebiedzaken

Omgeving icoon

De vroegere stedenbouwkundige en milieuvergunningen zijn verenigd en vervangen door de omgevingsvergunning. Ook voor het verkavelen van gronden moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Om je in staat te stellen het volledige dossier van een omgevingsvergunning vlot digitaal te verwerken, is er de toepassing Omgeving.net.

Work

Secretariaat

Video call icoon

De focus van het domein Secretariaat ligt op de administratieve vereenvoudiging van dagelijkse taken. Niet alleen voor de medewerkers van het secretariaat, maar voor iedereen in je organisatie.

We leggen integraties met andere Remmicom-toepassingen en koppelingen met derde partijen (zoals 3P). Zo wordt wat vroeger tijdrovend was nu tijdwinst voor iedereen. Er blijft meer tijd over voor bestuurszaken.

Secretariaat

Services & Infrastructuur

cloud infrastructure icoon

Een performante en efficiënte IT-infrastructuur is onmisbaar. Dat hebben we ook bij Remmicom begrepen, immers de IT-infrastructuur is de motor voor de applicaties, hoe sneller en performanter deze motor, hoe aangenamer het werken is met onze applicaties en deze van derden.

Services